Salg av hageprodukter 2022

Salg av hageprodukter 2022

Publisert av John Ivar Rygge den 03.03.21. Oppdatert 30.04.22.

Hageaksjonen til Lions Club Nittedal er i gang. 

Vi leverer utover våren og sommeren så lenge vi har beholdning.

Av John Ivar Rygge President i Lions Club Nittedal,  Mobil 909 55 595 e-post: john.rygge@online.no

Også i årets hageaksjon leverer vi kvalitetsprodukter fra Nittedal Torvindustri AS.

Alle som kjøper fra Lions Club Nittedal får bestillingen fritt tilkjørt og levert i egen hage.

Overskuddet støtter våre prosjekter

Gjødselaksjonen er en viktig aktivitet for Lions Club Nittedal. Den gir inntekter som vi kan bruke i mange av våre prosjekter, spesielt rettet mot barn og unge i Nittedal.

Dette er årets produkter:

Floralux Plantejord

50 liter

 70,00

 Floralux Dekkbark

50 liter

80,00

Floralux Granulert Kalk

15 kg

110,00

Floralux Hagegjødsel

15 kg

300,00

Floralux Naturgjødsel

15 liter

140,00

 

Aksjonsledelsen kan du kontakte slik:

Stig Roar Punnerud Kai Olav Kirkeby Tom Erik Sveum

Mobil: 991 05 165 Mobil: 416 81 358 Mobil: 406 94 553

punnerud@gmail.com ellen.kai.kirkeby@gmail.com tomsveum@wemail.no