Lions Røde Fjær 2022

Lions Røde Fjær 2022

Publisert av John Ivar Rygge den 21.11.20. Oppdatert 08.02.22.

Denne Lions Røde Fjær-aksjonen har som mål å samle inn 50 millioner kroner som skal gå til å bygge et nytt familie- og kompetansesenter.

Det nye bygget skal bli et sted der familier får bo sammen, ta del i aktiviteter og prøve og lære seg å bruke hjelpemidler, slik at både barn og foreldre får økt livskvalitet og større frihet i hverdagen. Her skal også bli nye fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling.

 Solide tradisjoner

I 1966 ble Lions Røde Fjær-aksjonen med mål om å finansiere byggingen av et eget Helsesportsenter på Beitostølen arrangert. Slemdal Lions sto fremst blant initiativtakerne. For 50 år siden sto Helsesportsenteret ferdig og daværende kronprins Harald sto for åpningen. Det var etablert ved et samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter.
Erling Stordahl, som selv var blind arrangerte det første skikurset for blinde på Beitostølen i 1962. Dette utviklet seg til Ridder rennet som ble arrangert for første gang to år senere. Kong Olav, kronprins Harald og kronprinsesse Sonja stilte opp som medhjelpere i mange av de påfølgende årene.

Det svenske flagget ble heist på toppen av Holmenkollen og skulle ikke tas ned før det var samlet inn mer enn Røde Fjær aksjonen i Sverige.

Beitostølen Helsesportsenter har utviklet seg til å bli en ledende rehabiliteringsinstitusjon også med stor internasjonal respekt.

Her får barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå hjelp for å takle fremtiden på en best mulig måte. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten.

 Nok en gang vil jeg minne om at det er fullt mulig å komme med bidrag til LRF 2022 ved å Vippse et beløp til nummer 59124 eler betale til bankkonto 2030 24 08026. Alle bidrag vil øke sannsynligheten for at vi kan nå vårt mål på 50 millioner kroner i løpet av 2022. Lions Club Nittedal har så langt bidratt med kr 36 326.

Røde Fjær aksjonen er underlagt innsamlingskontrollen og det er stor bevissthet på å ha en nøktern aksjonsdrift. Engasjementet i Lions klubbene skjer på frivillig basis.